Blog jonge ringslangen - Wild van Natuur

- W I L D v a n N A T U U R -
excursies | natuurbeleving
WILDvanNATUUR
Ga naar de inhoud

BLOG | JONGE RINGSLANGEN

Geschreven 10 april 2019
Rob Dijkstra | WILDvanNATUUR.com

De ringslang (Natrix natrix) is een slang uit de familie waterslangen (Natricidae). De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en is een van de algemeenste soorten waterslangen. De ringslang komt ook voor in België en Nederland, net als de gladde slang en de adder. De ringslang is hier in veel streken het enige reptiel, de slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt.
De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter en is betrekkelijk eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren en de kenmerken van de ogen. Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende wateren buitgemaakt worden. Belangrijke vijanden zijn roofvogels en rovende zoogdieren.
Behalve in Europa komt de ringslang ook voor in delen van Afrika en Azië. De soort is sterk aan water gebonden vanwege de aquatische levenswijze; de slang wordt zelden ver uit de buurt van een waterbron aangetroffen. (bron: Wikipedia)


Ik ken verschillende ringslangenlocaties op de Veluwe. Maar één is mijn favoriete. Een rustig vennetje op de grote stille heide. Vrijwel altijd ben ik er alleen... soms komt er een eenzame wandelaar voorbij. Juist deze rust maakt deze locatie zo succesvol. De slangen worden er weinig opgeschrikt door wandelaars, hardlopers en hondenbezitters. En juist die hondenbezitters zijn voor slangen een behoorlijke stressfactor. Maar hier is dus niet veel vertoring. Rondom dit vennetje is weinig ander water te vinden. En dat is waarschijnlijk één van de andere redenen dat de ringslangen er blijven. Want ondanks dat ringslangen water nodig hebben om te jagen, kunnen ze wel degelijk afstanden over land afleggen. In het gebied (en dicht bij het ven) is ook een broeihoop waar de slangen de eieren in kunnen leggen. Deze worden vervolgens door warmte van de zon en het rottingsproces van de bladeren 'uitgebroed'. Ringslangen zijn de enige nederlandse slangensoort die eieren leggen: adder en gladde slang zijn beide levendbarend.  
In dit ven kun je heel mooi het jachtgedrag van de ringslang zien: ze zwemmen vanuit de slaapplaats het ven over en zoeken in de buurt van waterplanten en de oever naar prooi: dit zijn meestal salamanders en kikkers. Tot mijn verrassing had een jong slangetje deze keer een vis gevangen. Ik heb het redelijk mooi kunnen vastleggen: de slang bevond zich weliswaar tussen een hoop takken maar door flink in te zoomen en beperkte scherptediepte te gebruiken zijn de beelden best aardig.
De vis leek wel drie keer te groot voor het slangetje... Maar een slang heeft een geheim wapen: ze kan de onderkaak 'loskoppelen' van de bovenkaak waardoor deze enorm ver open kan. De vis had het nakijken... levend werd ie verzwolgen. Slangen hebben geen gebit en moeten hun prooi dus in z'n geheel inslikken.  Het slangetje was helemaal opgezwollen van de grote hap en zal de komende tijd op een rustig plekje gaan liggen om de prooi te verteren.
Zodra het binnenkort weer lekker warm weer is ga ik opnieuw naar het ven. Ik heb nog niet heel veel filmmateriaal van zwemmendse slangen, dus daar moet ik maar eens even wat aandacht aan geven. Ringslangen zwemmen op twee manieren: kronkelend met het lichaam net onder het wateroppervlak of als een duikboot met alleen de kop boven water. Verder kunnen ze ook uitstekend duiken.
Excursies in dit gebied:
Ringslangen fotograferen>

Terug naar de inhoud